top of page
Mihrasin taikuus

Taikuutta on kahdenlaista: Jumalten ja siunattujen käyttämä henkitaikuus ja demonien sekä joidenkin sekaveristen ihmisten käyttämä uhritaikuus.

Henkitaikuus
Uhritaikuus

Jumalat kykenevät henkitaikuuteen, taikuuden voimakkaimpaan muotoon, jossa he käyttävät omaa henkienergiaansa loitsimiseen. Jokaisella siunatulla on syntyjään tietty määrä tätä energiaa, ja se määrittää hänen potentiaalinsa taikuuden suhteen. Sitä ei voi harjoittelemalla lisätä, vaan potentiaalia pyritään vain hyödyntämään mahdollisimman paljon. 

 

Lisäksi henkitaikuuden käyttäjän kyvyt rajoittuvat yleensä yhteen tai korkeintaan pariin taikuuden tyyppiin tai elementtiin, ja siksi heidän kykynsä voivat erota toisistaan hyvinkin paljon: mitä heikompi taikoja, sen vähemmän taikuuden tyyppejä hän osaa. Tämä sääntö koskee myös jumalia!

Jokainen jumala osaa teleportata, mikä onkin jumalana olemisen edellytys, mutta se mukaanluettuna jumalan kyvyt rajoittuvat suurimmillaankin vain neljään osa-alueeseen. Pikkujumalat osaavat yleensä yhtä tai kahta taikuuden tyyppiä, mutta perusteellisemmin kuin tavalliset siunatut, jotka yleisesti osaavat vain yhtä: niinpä ero taikuuden suhteen pikkujumalankin ja siunatun välillä on  helposti huomattavissa. Toisaalta harvinaisen vahva siunattukin voi osata kahta, mutta kolmas ja ehkä jopa neljäs tulevat vain rankalla harjoittelulla ja opettelulla Akatemialla, ja se tekeekin lopulta eron jopa tavallisten jumalten sekä harvinaislaatuisen voimakkaiden siunattujen ja pikkujumalten välille.

Fictional Character
Henkitaikuuden tyyppejä helposta vaikeimpaan
Minimivaatimus taitopisteissä: 1
Kiroustaikuus

Vaikeus: Vaihtelee helposta vaikeaan

Muuta huomioitavaa: Tätä taikuutta on todella helppo käyttää väärin. Jotta kirouksen voi poistaa, poistajan täytyy olla kiroustaikuuden käyttäjä itsekin.

Sisältää kiroja yksinkertaisista monimutkaisempiin kiroihin ja sen käyttö vaatii langettajaltaan voimakkaan tunnelatauksen. Tavallisen siunatun langettamat kiroukset voivat johtaa esimerkiksi näön menettämiseen tai yhden henkilön elämän kestävään epäonneen - vahvemmat taas voivat kirota esimerkiksi pariskunnan tulevan esikoisen oman lapsen syntyvän kuolleena.

 

Jumalan kiroukset voivat ulottua sukupolvienkin päähän ja kattavat elämää ja kuolemaa, lapsettomuutta tai epäonnea, tai mitä kaikkea kirousta langettava jumala keksiikään.

Tavallinenkin jumala kykenee langettamaan kirouksia, joiden vaikutukset eivät haalistu vielä useammankaan sukupolven jälkeen, vaikka jumala olisikin jo ajat sitten kuollut. Demonit rotuna ovat jumalten kirouksen tuotos ja tämä kertookin jo selvästi, minkälaisiin kirouksiin vahvimmat jumalat kykenevät.

Elementtitaikuus

Vaikeus: Vaihtelee helposta vaikeaan

Muuta huomioitavaa: On läheisesti liitännäinen luomistaikuuteen.

 Keskittyy tiettyyn/tiettyihin elementteihin (ilma, tuli, vesi (myös lumi/jää), maa (osa-alueina esim. kivi, kasvit), sähkö (harvinainen) ja niiden sovelluksiin (vedestä → lunta/ jäätä tai vaikka usvaa), sekä niiden hallintaan. Edistynyt taikuuden käyttäjä voi esimerkiksi synnytää paikallisia lumimyrskyjä tai hallita metsäpaloa. Myös esimerkiksi aseiden muovaaminen jäästä saattaa olla taitavan elementtitaikurin taito. Jotkut pitävät elementtitaikuutta luomistaikuuden osa-alueena, mutta kaikki luomistaikuutta osaavat eivät osaa luoda lieskoja tai vesisateita. Nämä kaksi taikuuden osa-aluetta ovatkin läheistä sukua keskenään, mutta lähtökohtaisesti ei voida olettaa, että jumala, joka osaa luomistaikuutta osaisi myös elementtitaikuutta.Mikäli kyseessä on vahva (4+) jumala, todennäköisyys mittavampaan osaamiseen on suurempi: tällöin luomistaikuuteen kykenevä jumala voi osata perustaidot jostain/joistain elementeistä. Tällä tavalla elementtejä ei kuitenkaan voi hallita samanlaisella tarkkuudella ja mittakaavalla kuin elementtitaikuudella

Telekinetiikka

Vaikeus: Vaihtelee helposta vaikeaan

Muuta huomioitavaa: Henkienergian projektointitaikuuden yksinkertainen muoto.

Esineiden ja asioiden siirtelyä ilman fyysistä kosketusta. Heikoimmat taikojat siirtävät ehkä yksittäisiä esineitä tiukasti keskittymällä, kykenevämmät voivat pystyä liikuttamaan jopa siirtolohkareita. Taikuuden tarkkuus paranee myös loihtijan taitojen mukana: kokenut voi jo esimerkiksi kirjoittaa koskematta kynään ollenkaan.
 

 • Levitaatio (2+) on telekinetiikan yksi muoto. Tässä loitsija osaa siirtää itseään siinä, missä esineitäkin. Tämä on haastavampaa, miltä kuulostaa, ja siksi harvempi telekinetiikan osaaja osaa levitoida.

Telepatia

Vaikeus: Vaihtelee helposta vaikeaan

Muuta huomioitavaa: Rukoilu on eräänlaista käänteistä telepatiaa. Jokaisen jumalan tulee osata telepatiaa voidakseen toimia jumalana!

Psyykettä ohjailevaa taikuutta, jossa loitsija voi ohjata omaa tietoisuuttaan toisten mieleen. Yksinkertaisimmillaan telepatialla voi välittää tunnetiloja, ja jo esim tavallinenkin jumala pystyy helposti lukemaan toisten ajatuksia, tunteita ja pelkoja kohteen nähdessään ja jopa hieman manipuloida niitä. Vahvemmat (4+) jumalat voivat kommunikoida jo ilman näköyhteyttä, edellyttäen kuitenkin sen, että jumalat tietävät keskustelukumppanin entuudestaan. Vahvat jumalat voivat myös esimerkiksi muokata kohteen muistoja, tunteita tai mielipiteitä.
 

 • Rukoilu on telepatiaa, mutta hieman käänteisessä järjestyksessä. Rukoileva ihminen pyrkii avaamaan mielensä muurit ja siten jumala, joka ei muuten osaisi kovin hyvin telepatiaa, kykenee näkemään rukoilijan mieleen kristallin kirkkaasti. Telepatiaa osaamaton jumala ei kuitenkaan voisi vastaanottaa rukouksia lainkaan.

mainos.png
Illuusiotaikuus

Vaikeus: Vaihtelee helposta vaikeaan

​​

Nimensä mukaisesti illuusioiden luomista. Tason 1 taikoja voi luoda ohimeneviä pieniä valoilmiöitä (esim virvatulia tms), tai muita vastaavia pieniä vain pienen hetken kestäviä illuusioita. Kokenut jumala taas voi lumota kokonaisen torillisen ihmisiä samalla kertaa. Vahvinkaan tavallinen jumala ei kuitenkaan voi tehdä pysyvää illuusiota.

Elpymistaikuus

Vaikeus: Vaihtelee helposta vaikeaan

Muuta huomioitavaa: Luomistaikuuden yksinkertainen muoto.

Haavojen tai muiden vaurioiden parantamista, kasvien elvytys tai esimerkiki myrkkyjen poistaminen jostain systeemistä. Elpymistaikuus sivuaa luomis- ja henkienergian projektointitaikuutta, ja joillekin tämän taidon osanneille onkin helpompi oppia nämä mainitut edistyneemmät taikuuden muodot. Elpymistaikuudella ei voi kasvattaa raajoja tai elimiä takaisin, vaan ainoastaan parantaa jäljelle jääneen kudoksen!

Minimivaatimus taitopisteissä: 2
Muodonmuutos

Vaikeus: Vaihtelee keskivaikeasta vaikeaan

Muuta huomioitavaa: Demoneilla muodonmuutos toimii hieman eri tavalla. 

Tämä vaatii olemassa olevan asian muokkauksen taitoa rikkomatta sen herkkää ainutlaatuista energiatasoa. Jumalat (3+) voivat käyttää tätä taitoa muuttuakseen itse eri näköisiksi, mutta myös muuttaakseen muita tai asioita haluamansa näköisiksi. Myös elottoman muodonmuutos toimii, mutta muutettavan asian/esineen massa ei voi kasvaa enempää kuin 100 % sen alkuperäisestä massasta: muuten sen rakenne heikkenee. Alaspäin rajoitusta ei ole.
Mitä suurempi muutos, sitä enemmän taitoa se vaatii osaajaltaan - esim elävästä esineeksi vaatii jo vähintään 4+ taikojan. Esineestä eläväksi onnistuu teoriassa samalla vaivalla, mutta henkiin tätä uutta luomusta ei saa ilman Elämän tai Kuoleman jumalan apua.

 

Luomistaikuuden ja muodonmuutoksen yhteisvoimin jumala voi muuttaa myös massaa ongelmitta.

Minimivaatimus taitopisteissä: 3
Teleportaatio

Vaikeus: Vaikeaa

Muuta huomioitavaa: Tämän taidon osaaminen on edellytyksenä jumalana olemiselle.

Siirtyminen paikasta toiseen. Vaatii erittäin tarkkaa henkienergian hallintaa. Alkeellisin teleportaatio on kiinteiden seinien tai vastaavien läpi. Jotta jumala voisi teleportata joku toinen mukanaan, tulee hänen olla vähintään tason 4 taikoja, ja mikäli kyseessä on toisten teleporttaaminen ilman kosketusta, tarvitaan jo taso 5. Edes tällä tasolla ei voi teleportata muita ilman näköyhteyttä!
Esineiden ja asioiden teleporttaaminen ilman kosketusta onnistuu jo 4- tason taikojalta.

Luomistaikuus

Vaikeus: Vaikeaa

Jumala voi hyödyntää omaa henkienergiaansa asioiden luomiseen kuin tyhjästä. Luomistaikuus on haastavaa. Tämä vaatii langettajaltaan taidon lisäksi tietoa siitä, mitä todellisuudessa luo. Mitä tarkemmin asian tuntee, sitä parempi lopputulos on. Kiviä on yksinkertaisempi luoda kuin elävää luontoa, ja luotavan asian massakin toisaalta kulkee käsi kädessä haastavuuden kanssa. Keskiverto luomistaikuutta hallitseva jumala voi luoda esimerkiksi aseita, esineitä tai vaikka kivimuuria kätevästi, mutta kohdata vaikeuksia jo pienenkin kasvin luomisessa. Todella harva jumala hallitsee elävien asioiden luomisen.
 

 • Tämä taikuuden muoto on tehokkaampi vammojen parantamiseen kuin tavallinen elpymistaikuus, sillä luomistaikuutta osaava loitsija voi jopa kasvattaa menetettyjä raajoja takaisin.
   

 • Pieni elementtitaikuuden osaaminen voi kuulua luomistaikuutta taitavan jumalan vahvuuksiin myös

Minimivaatimus taitopisteissä: 4
Henkienergian projektointitaikuus

Vaikeus: Erittäin vaikeaa

Muuta huomioitavaa: Tämä taikuuden ala on erittäin haastava, muttei niin näyttävä, kuin esimerkiksi illuusiotaikuus.

Tämä taikuuden osa-alue sisältää henkienergian hallinnan jossain aineessa: ilmassa, vedessä tai kiinteässä materiaalissa. Jotkut osaavat tiivistää henkienergiaansa niin tiheäksi, että voivat aiheuttaa pahaa vahinkoa tekeviä purkauksia kaukanakin itsestään. Ongelmaksi useimmilla muodostuu etäisyys, sillä henkienergia pyrkii palaamaan omistajalleen. Etäisyys onkin yksi niistä seikoista, jotka erottelevat 4- ja 5-tason jumalat toisistaan: ero voi olla jopa kymmeniä metrejä. Jotkut sokeat jumalat tulkitsevat ympäristöään luomalla henkienergiakentän ja ”lukemalla” sitä kautta, mitä ympäristössä tapahtuu.
 

 • Telekinetiikka on erittäin yksinkertaista energian kanavointia, ja levitointikin kuuluu projektointitaikuuden taitajien taitoihin. Erona telekinetiikan ja varsinaisen projektoinnin välillä on lähinnä se, missä aineessa energiaa ohjaillaan. Telekineettisesti esinettä liikutellaan poikkeuksetta työntämällä tai vetämällä sen ulkopintaa johonkin suuntaan (vrt. käsilläkin kosketaan esineen pintaan), mutta varsinaisessa projektoinnissa esinettä voi siirtää sisältä käsin (ottaa esine hallintaan ja liikuttaa sitä kuin se olisi osa taikojan kehoa).
   

 • Projektointitaikuudella voi näennäisesti parantaa, mutta tämän teho perustuu vain siihen, että esimerkiksi haavan reunaa/verisuonen vauriota voi puristaa kiinni, jolloin verenvuoto hidastuu. Tällä taikuudella ei siis voi oikeasti parantaa.
   

 • Projektointitaikuudella ei voi muokata aineen olomuotoa tai kemiallista rakennetta (esim. vedestä jäätä tai raudasta puuta), mutta mallia toki jossain määrin, sillä kivestä voi tehdä sisäkautta muokaten vaikka patsaan. Aineen alkuperäinen tiheys vaikuttaa kuitenkin paljon: kiveä on vaikeampi lähteä muokkailemaan kuin vettä. Tämäkin luo eroa taikojien taitojen välille.

Demonit ja jotkut ihmiset kykenevät käyttämään uhritaikuutta ts. mustaa magiaa, jossa voimat loitsimiseen uhrataan jostain olemassa olevasta asiasta. Uhritaikuudella ei voi luoda mitään tyhjästä, vaan kaikella on aina hintansa. Demoneilla on enemmän taipumusta kyetä tähän taikuuteen, kuin ihmisillä, sillä jumalten kirous teki heistä hieman maagisia. Ihmisille tämä kyky tulee, jos heidän esivanhempansa ovat risteytyneet joko jumalten tai demonien kanssa. Täysin puhdasverinen ihminen ei hallitse taikuutta missään muodossa.

 

Uhritaikuuteen kuuluu olennaisesti loitsujen yhteydessä käytettävät symbolimerkit, joiden juuret ovat nyt jo kuolleessa muinaisten jumalten kielessä.

 

Uhraukset voivat olla esimerkiksi verta, hiuksia tai jopa elämää. Mitä suurempi uhraus, sitä paremmin loitsut toimivat.

Fortune Telling Cards
Uhritaikuuden tyyppejä helposta vaikeaan

Uhritaikuuden taiat muistuttavat henkitaikuutta, mutta ovat paljon alkukantaisempia. Myös uhritaikuudessa käyttäjä pystyy yleensä suorittamaan vain tietyn tyyppisiä uhriloitsuja. 

Kirousten ja manausten langetus:

Minimivaatimus taitopisteissä: 1

 

Demonit osaavat myös langettaa yksinkertaisia kirouksia, mikäli heillä on tarpeeksi suuri tunnelataus yhdistettynä riittävään uhraukseen. Kiroukset eivät voi kestää sukupolvien yli, mutta syntymättömän vauvan kiroaminen voi onnistua, mikäli nainen on jo raskaana. Näin tulee tunne siitä, että kirous kulkee suvussa, jos myös vanhemmat on kirottu. 

Kirousten voimakkuus laskee huomattavasti, jos useampi kirotaan. 

Uhritaikuudella kiroukset ovat yleensä parhaimmillaan luokkaa: "Tämän kevään kärsit paljon vatsavaivoista" tai "Seuraava onkimasi kala onkin kenkä."

Syntymättömät lapset ovat herkempiä kirouksille. Heille kiroukset voivat olla jopa uhritaikuudella suoritettuina varsin vakavia. Näin lapsi voi syntyä jopa lähes sokeana tai kuurona, tai tällä voi olla eri ihonväri. 

Sukupuolta ja muita vastaavia suurempia asioita uhritaikuudella ei kykene muuttamaan.

Elementtitaikuus:

Minimivaatimus taitopisteissä: 1

 

Samankaltaista kuin jumalilla, mutta huomattavasti pienemmässä mittakaavassa. Järveä ei jäädytetä, metsäpaloa ei sammuteta tai sytytetä, Uhritaikuudessa elementtejä ei voi yhdistellä.

Telekinetiikka:

Minimivaatimus taitopisteissä: 1

 

Pienten tavaroiden tai kevyiden asioiden siirtämistä fyysistä kosketusta. Suurimmat uhritaikuudella siirreltävät asiat voivat olla jopa ihmisen kokoisia, mutta uhritaikuudella näitä ei voi lennätellä ympäriinsä, vaan esimerkiksi voimakkaasti tönäistä kumoon. 

Erittäin harjaantunut telekinetiikkaa hallitseva uhritaikoja voi leijuttaa myös itseään. 

Elpymistaikuus:

Minimivaatimus taitopisteissä: 1

 

Elävien asioiden pienten vaurioiden korjaamista. Vauriot, jotka uhritaikuudella saa kokonaan parannettua, ovat sellaisia, jotka muutoinkin paranisivat parissa päivässä. Suurempiakin vahinkoja voi toki uhritaikuudella lieventää. Elpymistaikuutta osanneet demonit olivat erittäin haluttuja demonivainojen aikaan niin demonien kuin jumaltenkin riveissä: he olivat korvaamattomia itse demoneille ja jumalat halusivat erityisen kovasti litistää heidät, jottei demoneilla olisi niin hyviä mahdollisuuksia selvitä mahdollisista vaurioistaan. 

 Illuusiotaikuus:

Minimivaatimus taitopisteissä: 1

 

Pienten, lyhytkestoisten illuusioiden luomista. 
Tällaisia illuusioita voivat olla esimerkiksi valonvälähdykset, kuiskaukset, kaukaiset huudot... Monet illuusiotaikuutta osaavat demonit nauttivat muiden säikyttelystä, mutta jotkut taas käyttävät taitoa esimerkiksi tarinoiden kertomiseen. 

Myös sotilaalle illuusiotaikuus on hyödyksi: esimerkiksi, jos täytyy pysyä huomaamattomana, voi tästä taikuudesta olla iloa. 

Muodonmuutos

Minimivaatimus taitopisteissä: 1

 

Tämä ei välttämättä vaadi niin suurta uhrausta, kun sen haasteellisuudesta voisi päätellä. Tämän muodon ylläpitäminen vaatii kuitenkin jatkuvasti pieniä uhrauksia. Uhritaikuudella muiden tai muun kuin taikojan itsensä muuttaminen ei onnistu.

 

Haasteelliseen muodonmuutokseen ei lueta demonien luontaista kykyä harjoitella itselleen ihmis- ja eläinmuodot. Nämä muodot kumpuavat ennemmin demonista itsestään, eivätkä näin ollen ole niin haastavia muutoksia. 

Demoneille ihmis- ja eläinmuotoihinsa muuttuminen on siis muodonmuutostaikuuden helpoin osa-alue.

Toki se, kuinka paljon demonissa on eläintä tai ihmistä (joissain demoneissa voi olla sukujuurten tähden enemmän jompaa kumpaa), vaikuttaa todella paljon siihen, onnistuuko vastamuotoon muuttuminen ja kuinka hyvin. 

Telepatia

Minimivaatimus taitopisteissä: 2

Huom! Varsinaisena ajatusten lähettäminen on äärimmäisen haastavaa ja vaatii harjaantuneen uhritaikuuden käyttäjän! 

 

Uhritaikuuden telepatia rajoittuu yleensä tunnetilojen ja aavistusten välittämiseen: taikoja ei voi muovata uhrin muistoja lainkaan! Tunteisiin vaikuttaminen onnistuu kyllä jossain määrin, samoin ajatusten istuttaminen.

 

Vastaanottajan ollessa unessa tämä on helpompaa.

bottom of page